Соціальна політика Холдингу

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

У своїй щоденній діяльності HarvEast Holding дотримується принципів корпоративної відповідальності та сталого розвитку.

Ми прагнемо створювати гідні та безпечні умови праці для наших співробітників, розвиваємо їх потенціал, дбаємо про навколишнє середовище й вносимо вклад у соціальний та економічний розвиток територій, на яких ми працюємо.

HarvEast Holding розділяє єдині принципи і підходи до здійснення діяльності в області сталого розвитку, які зафіксовані у "Політиці SCM в області сталого розвитку".

Пріоритетні напрямки нашої діяльності в області сталого розвитку:

 • здоров'я та безпека співробітників;
 • благополуччя й розвиток співробітників;
 • розвиток місцевих спільнот;
 • охорона навколишнього середовища й підвищення енергоефективності;
 • взаємодія із зацікавленими сторонами;
 • корпоративне волонтерство;
 • якість продукції та послуг;
 • бізнес-етика й корпоративне управління.
ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА СПІВРОБІТНИКІВ

HarvEast приділяє значну увагу створенню безпечних і комфортних умов праці для своїх співробітників. Ми робимо все для того, щоб на наших підприємствах були відсутні виробничі травми. Ми прививаємо нашим співробітникам культуру безпечної праці, а також прагнемо запобігти виникненню професійних захворювань.

У Холдингу діє ефективна система управління питаннями охорони праці й промислової безпеки, розроблено й впроваджено цілий ряд документів, які регламентують дану діяльність. Для співробітників регулярно проводять навчання з охорони праці, щоквартально проводяться інструктажі з ОП і ПБ згідно з корпоративними стандартами, а також внутрішні аудити стану охорони праці.

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИКІВ

Для HarvEast Holding співробітники - найцінніший актив. Усі працівники мають рівні можливості для професійного й особистого розвитку. Ми надаємо співробітникам конкурентоспроможну винагороду, інвестуємо в їх навчання й розвиток.

Особливу увагу ми приділяємо співпраці з навчальними закладами, в рамках чого впроваджуємо у вузах-партнерах сучасні програми навчання, які орієнтовані на потреби сучасного агробізнесу, а також запрошуємо студентів для проходження практики з можливістю майбутнього працевлаштування на активах Холдингу.

РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ СПІЛЬНОТ

Основний напрямок соціальної стратегії HarvEast Holding - програми та проекти, які сприяють підвищенню якості життя на територіях присутності Холдингу.

При виборі соціальних програм та проектів Холдинг спирається на наступні критерії:

 • відповідність соціальній стратегії Холдингу;
 • відповідність соціальній повістці регіону;
 • доступність результатів мешканцям регіону;
 • довготривалий "термін служби" результату.

Протягом 2011-2014 років Холдинг спрямував на розвиток соціально-вагомих проектів для територій присутності більш ніж 30 млн. грн.

Серед основних напрямків наших проектів:

 • розвиток малого й середнього бізнесу;
 • розвиток та відновлення інфраструктури сіл: газопроводів, водопровідних мереж;
 • встановлення вуличного освітлення;
 • капітальний ремонт дитячих садків і шкіл;
 • облаштування дитячих і спортивних майданчиків;
 • відновлення сільських амбулаторій та фельдшерских пунктів;
 • допомога закладам культури.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

У сфері охорони навколишнього середовища Холдинг проводить комплексні заходи зі збереження ґрунтів та їх родючості, раціонального використання водних ресурсів та відповідального ставлення до відходів.

ОВідповідальне землеробство

 • Використання сучасної техніки, яка дозволяє дбайливо ставитись до ґрунту, знизити використання ПММ, і, відповідно, мінімізувати шкідливі викиди.
 • Використання біохімічного аналізу ґрунтів, що дозволяє виключити перенасичення землі ЗЗР, добривами та мінералами.
 • Використання GPS технології, яка дозволяє виділяти ділянки, що не підлягають обробці (кургани, солончаки).
 • Впровадження технології no-till, яка дозволяє зберегти вологу в ґрунті, а також знизити ризик її деградування та ерозії.

Використання мінімальної технології обробки ґрунту

Наш підхід до агровиробництва базується на збереженні й покращенні довгострокової продуктивності ґрунтів, що включає:

 • застосування правильного сівообігу,
 • внесенння оптимальної кількості добрив,
 • збереження вологи в ґрунті.

У минулому фінансовому році частина наших земель оброблялася з використанням мінімальної технології обробки ґрунту, яка дозволила зменшити ризик ерозії ґрунту, а також скоротити витрати палива при його обробці.

Основною метою для підприємств Холдингу в сфері енергоефективності та енергозбереження в короткостроковій і середньостроковій перспективі є впровадження енергозберігаючих технологій. У довгостроковій перспективі компанія планує проведення модернізації енергоспоживаючого обладнання на усіх підприємствах Холдингу.

Проекти Холдингу в сфері енергоефективності можна умовно поділити на декілька напрямків:

 • модернізація обладнання й техніки;
 • впровадження енергозберігаючих технологій на виробництві;
 • реалізація енергозберігаючих проектів на об'єктах соціальної інфраструктури регіонів присутності.

Чималу роль у питанні енергозбереження відіграє модернізація виробничого обладнання і техніки. З моменту створення Холдингу в березні 2011 року витрати на модернізацію склали 50 млн. доларів, що дозволяє говорити про суттєве зниження споживання енергоресурсів у промислових масштабах.

Одним з найбільш ефективних проектів Холдингу в сфері ресурсозбереження стало облаштування спеціальними GPS-датчиками сільськогосподарської техніки, що дозволило оптимізувати її роботу й зменшити використання паливно-мастильних матеріалів на підключеній техніці на 20%.

Енергоефективність дуже важлива й при роботі з землею. Оскільки більша частина активів Холдингу знаходиться у зоні ризикованого землеробства, отримання стабільних планових врожаїв досягається за рахунок використання вологозберігаючих технологій.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Побудова конструктивних та взаємовигідних відносин із зацікавленими сторонами - одне з пріоритетних завдань HarvEast Holding.

Зацікавленими сторонами для HarvEast Holding є:

 • наші співробітники,
 • мешканці територій присутності Холдингу,
 • постачальники та партнери,
 • клієнти,
 • місцеві органи влади,
 • громадські організації,
 • бізнес-спільнота,
 • інвестори й фінансові заклади,
 • експерти,
 • ЗМІ.

Ми вважаємо, що завдяки ефективній взаємодії із зацікавленими сторонами, можемо підвищити ефективність соціальних програм Холдингу, які направлені на вирішення соціальних та економічних проблем регіонів присутності.

Для Холдингу ключовою темою у взаємодії із зацікавленими сторонами є питання покращення соціальної інфраструктури сіл. У першу чергу, ремонт і відновлення систем водопостачання, фельдшерсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садків, будинків культури. Регулярно відгукуючись на звертання керівників районних органів влади й мешканців територій присутності, у рамках своїх соціальних програм HarvEast Holding цілеспрямовано займається вирішенням даних питань.

Для визначення приорітетних питань та їх оперативного вирішення у кожному з районів присутності HarvEast проводить 3 щорічних обов'язкових зустрічі з місцевими громадами у форматі зібрань громадян. Окрім цього, начальники агрокластерів та директори дочірніх підприємств кожного тижня проводять прийом громадян та оперативно реагують на виниклі ситуації.

КОРПОРАТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Холдинг заохочує і підтримує волонтерську діяльність співробітників у рамках реалізації програм корпоративного волонтерства Групи СКМ.

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

HarvEast максимально відповідально підходить до забезпечення якості продукції рослинництва і тваринництва. Для цього в холдингу розроблена і впроваджена багатоскладова система контролю якості всієї виробленої продукції.

Наприклад, для оцінки якості молочної продукції і зерна використовується комплекс лабораторій, територіально прив'язаних до агрокластера.

Інноваційні підходи та технології обробітку сільськогосподарських культур, науково обґрунтовані і закріплені практично при закладці полів, дають можливість отримати максимальний результат. Що особливо важливо, враховуючи ведення діяльності агрохолдингом переважно в зоні ризикованого землеробства.

Все це дозволяє HarvEast виробляти і реалізовувати продукцію відповідну державним і міжнародним стандартам якості.

БІЗНЕС-ЕТИКА Й КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

У стосунках між співробітниками, з партнерами і підрядниками, ми керуємось прийнятим у Холдингу Корпоративним Кодексом етики, який визначає обов'язкові етичні норми й стандарти ведення нашого бізнесу.

Кодекс розроблено з урахуванням єдиних принципів Групи СКМ, які лежать в основі діяльності усіх компаній Групи, і сформульовані в документі "Так ми працюємо".

Основні принципи етики Холдингу:

 • порядність у стосунках із контрагентами та діловими партнерами,
 • повага до особистості та дотримання прав людини (у т.ч. здоров'я і охорона праці),
 • прозорість та відкритість,
 • сталий розвиток і соціальна відповідальність,
 • врегулювання конфлікту інтересів,
 • конфіденційність інформації,
 • захист власності компанії, протидія шахрайству,
 • охорона навколишнього середовища,
 • етика поведінки.

білий каталог статей та персональних сторінок White-Articles.site | Site directory without back links